Trang chủ - Home
Giới thiệu - Welcome
Người gửi: Administrator   
08/10/2006
 

Phạm Thị Ly

 

Chào mừng các bạn đến với trang web của Phạm Thị Ly. 

Tác giả trang web này là một người làm việc trong lĩnh vực giáo dục, văn hoá và xã hội. Trang web này được lập ra nhằm chia sẻ kinh nghiệm, tri thức và thông tin trong các lĩnh vực trên.  Mọi ý kiến chia sẻ, góp ý hoặc trao đổi xin vui lòng gửi về theo mẫu liên hệ trong trang Contact.

 

Welcome to Ly Pham's website. 

The creator of this website works in the fields of education, culture and social studies. This website was made to share her experiences, knowledge and information regarding such issues. Please feel free to send comments/suggestions via the form in Contact page.

 


Cập nhật ( 04/03/2014 )
 
Doctoral Imaginaries: Reconceptualization of the doctorate
Người gửi: Phạm Thị Ly   
08/10/2006
By Ly Pham
________________________

PhD education is currently a policy focus in many countries, including Vietnam. This results from increasing awareness of the importance of research capacity to the knowledge economy and national development. The 322 Program and 911 Project of Vietnam provide strong evidence of the commitment of the Vietnamese government to PhD education in Vietnam and increasing national economic and social development through a highly-skilled and innovative labour force.

However, PhD education is costly. The 911 Project, aimed at training 20,000 doctoral degree holders by 2020, was projected to cost 14 trillion VND (approximately 700 m. USD). Under this program, 10,000 Vietnamese people will be sent abroad to pursue PhDs; the remainder  will study in domestic programs and/or in a sandwich model program. With such high levels of investment,  critical questions need to be addressed in the interests of the most efficient expenditure of  state budget: who will be offered PhD education, what programs should they be sent to, how to improve existing programs in country and/or creating new programs more suitable to Vietnam needs, and finally, how to make use of these people when they return home? The answers for such questions depend largely upon our doctoral imaginaries. That is, the way in which the PhD is imagined and the roles and capacities which are imagined – educationally and politically – for PhD graduates. 

 

In other words, what are  the doctoral imaginaries? What are the sets of values, institutions, laws, and symbols common to a doctoral group? And, how does the society in which these graduates participate imagine their role, value and contributions? What do holders of PhD imagine for themselves? Are our expectations of the PhD and doctoral graduates changing? And why?  To what extent do existing doctoral programs meet the needs of the society? If the PhD needs to change – as many claim it does – what options for new, different or innovative modes of doctoral education can we imagine and implement? These are questions which were addressed by an international group of Higher Education researchers at the symposium entitled “Doctoral Imaginaries: Explorations Through Policies, Pedagogy and Practical” held by the School of Postgraduate Research, RMIT University, Australia, in Melbourne, December 11-12, 2014. Researchers presenting their work over these two days included scholars from  Australia, UK, New Zealand, Ethiopia, Malaysia and Vietnam. This article provides reflections and comments on the issues discussed at the symposium.

Doctoral imaginaries and PhD education issues were the topics for discussions at the symposium “Doctoral Imaginaries: Explorations Through Policies, Pedagogy and Practical” conveneed by Dr. Robin Barnacle and Professor Cuthbert at the School of Graduate Research, RMIT University, Australia, held in Melbourne in 12-12 December, 2014. This article aimed at highlighting key issues that were  discussed at the symposium.

We would like to express our sincere thanks to Professor Denise Cuthbert for the invitation to  participate in the symposium, and are grateful to RMIT University (Australia) for financial support for the attendance and participation of Dr. Ly Pham.  We also thank Professor Martin Hayden and Assoc. Professor Sharon Parry for cooperation in a study on PhD education in Vietnam.

NEW TRENDS IN PHD EDUCATION AROUND THE WORLD: RECONCEPTUALIZATION OF THE DOCTORATE

 
By Ly Pham
(Reflections and Comments on the Symposium “Doctoral Imaginaries: Explorations Through Policies, Pedagogy and Practical”)
 

There have been three striking phenomena in recent years in PhD education around the world. First, there is the active role of government in planning for PhD training, setting ambitious goals of producing increased numbers of PhD holders. Second, there is the global phenomenon of increasing numbers of doctoral  graduates working outside academia. Finally, notwithstanding the increased political importance of the PhD, there is widespread evidence of concern with the quality and relevance of PhD graduates with some seeing the PhD as degree inflation and others calling for overhauling of doctoral curriculum to make the degree more relevant to the needs of the economy and society beyond the academy. In particular, in some developing countries such as Vietnam, despite  relatively low numbers of professionals with high-order skills, the doctorate is not as well respected as it was. This has lead to a paradoxical situation in which in many higher education systems there is simultaneous questioning of whether we have  too many or too few doctorates graduates by government, by the universities and by industry and other end-users. Underlying this question is a more fundamental  question, what do we imagine the PhD to be and which interests should it serve, those of the academy and the disciplines, or broader economic or socio-economic objectives ?Cập nhật ( 30/01/2015 )
Đọc tiếp...
 
Xu hướng mới trong đào tạo tiến sĩ: tái định hình khái niệm
Người gửi: Phạm Thị Ly   
08/10/2006

 

Đào tạo tiến sĩ đang là một trọng tâm chính sách của nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Đó là kết quả của một nhận thức ngày càng mạnh mẽ về tầm quan trọng của nền kinh tế tri thức và vai trò của nghiên cứu khoa học trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia. Chương trình 322 và tiếp đó là Đề án 911 của nhà nước Việt Nam là những bằng chứng sinh động cho mối quan tâm và sự cam kết sâu sắc của chính phủ đối với chương trình đào tạo tiến sĩ ở Việt Nam.

Tuy nhiên, đào tạo tiến sĩ là một hoạt động tốn kém. Đề án 911 dự kiến chi khoảng 14 ngàn tỉ để đào tạo 20.000 tiến sĩ từ nay đến năm 2020, bao gồm khoảng 10.000 người sẽ được đào tạo ngoài nước, số còn lại đào tạo trong nước và trong những chương trình kết hợp. Vì vậy, có những câu hỏi rất quan trọng cần được trả lời để tiền ngân sách được sử dụng với hiệu quả cao nhất: đưa họ đi đào tạo trong những chương trình nào ở ngoài nước, cải thiện những chương trình tiến sĩ đang có và tạo ra những chương trình đào tạo tiến sĩ mới trong nước như thế nào, và sử dụng những người đã được đào tạo ra sao. Câu trả lời cho tất cả những câu hỏi đó đều phụ thuộc vào hình dung và quan niệm của chúng ta về bằng tiến sĩ. 

Hình dung tương lai về tiến sĩ và đào tạo tiến sĩ dựa trên những diễn tiến hiện nay trên thế giới là chủ đề thảo luận của Hội thảo Đào tạo Tiến sĩ: Vấn đề Chính sách, Sư phạm, và Thực tế, do Khoa Nghiên cứu Sau Đại học, trường ĐH RMIT (Australia) tổ chức tại Melbourne ngày 11 và 12.12.2014. Bài này là tổng thuật ghi nhận những vấn đề đã được thảo luận tại Hội thảo.

Tiếp theo Hi tho này là Bàn tròn Vit Úc v Đào to Tiến sĩ ti Vit Nam: Tương lai ca vic Xây dng và Duy trì Hp tác Nghiên cu, s được t chc ti Trường ĐH RMIT Vit Nam, TP. HCM, vào ngày 7.02.2015. Quý Thy cô quan tâm đến ch đ này có th đăng ký tham d

 Chúng tôi chân thành cảm ơn Giáo sư Denise Cuthbert v li mi tham d Hi tho, và cm ơn Trường Đại hc RMIT (Australia) đã tài tr chuyến đi. Chúng tôi cũng xin cm ơn GS. Martin Hayden và GS. Sharon Parry đã hp tác trong vic nghiên cu v đào to tiến sĩ Vit Nam.

 

 

 

Xu hướng mới trong đào tạo tiến sĩ trên thế giới: Tái định hình khái niệm

  Phạm Thị Ly

(Bài đăng trên tạp chí Khoa học Công nghệ Việt nam của Bộ KH-CN, ISSN 1859-4794. Số 1 năm 2015 (670) Năm thứ 56, trang 2-5)

Trong mấy năm gần đây, có ba hiện tượng nổi bật trong vấn đề đào tạo tiến sĩ trên phạm vi toàn thế giới: một là vai trò chủ động của chính phủ nhiều nước trong việc xác lập những kế hoạch và mục tiêu đầy tham vọng nhằm tạo ra một số lượng lớn người có bằng tiến sĩ; hai là hiện tượng ngày càng nhiều tiến sĩ làm việc ngoài khu vực hàn lâm; và cuối cùng là hiện tượng “lạm phát bằng tiến sĩ” hay nói cách khác, sự “mất giá” của bằng tiến sĩ trong mắt công chúng, nhất là ở những nước đang phát triển như Việt Nam, nơi mặc dù thiếu thốn nguồn nhân lực chất lượng cao, những người có bằng tiến sĩ không còn được kính trọng như xưa. Một câu hỏi đập vào mắt tất cả mọi người: Chúng ta đang có quá ít, hay quá nhiều tiến sĩ? Đàng sau câu hỏi này là một vấn đề quan trọng hơn nhiều: chúng ta quan niệm thế nào là tiến sĩ? Khái niệm “tiến sĩ” chứa đựng những giá trị, chuẩn mực, kỳ vọng gì và nó đã diễn tiến như thế nào qua thời gian? Liệu cái cách mà chúng ta đang đào tạo tiến sĩ có đáp ứng được những gì xã hội thực sự cần, và nếu như phải thay đổi, chúng ta có những lựa chọn như thế nào?  Đó là những vấn đề được thảo luận trong Hội thảo về Đào tạo Tiến sĩ: Vấn đề Chính sách, Sư phạm, và Thực tế, do Khoa Sau ĐH, trường ĐH RMIT (Australia) tổ chức tại Melbourne ngày 11 và 12.12.2014, với sự tham dự của các học giả Australia, UK, New Zealand, Ethiopia, Malaysia và Việt Nam. Bài viết này là ghi nhận và suy nghĩ về một số vấn đề đã được nêu ra và thảo luận tại Hội thảo.

 Quan niệm về tiến sĩ và mô hình đào tạo tiến sĩ

Trước hết là một bức tranh toàn cảnh, những điểm hội tụ và phân kỳ trong vấn đề đào tạo tiến sĩ trên toàn cầu, do giáo sư Denise Cuthbert, Trưởng khoa Sau Đại học của Trường ĐH RMIT (Australia) trình bày. Sự trỗi dậy và lan rộng mọi nơi của nền kinh tế tri thức từ giữa những năm 90 đã dẫn đến việc định vị lại GDĐH như một thành tố quan trọng của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, là điều có ý nghĩa to lớn đối với sự hiểu biết của chúng ta về đào tạo tiến sĩ cũng như việc quản lý quá trình này. Kinh tế tri thức cũng khiến cho năng lực nghiên cứu của các trường ĐH trở thành đối tượng quan tâm của chính sách ở mọi cấp: cấp quốc gia, cấp khu vực và cấp độ toàn cầu; hay nói cách khác, vấn đề đào tạo tiến sĩ đã trở thành một vấn đề chính trị trên toàn cầu. 

Cập nhật ( 25/10/2015 )
Đọc tiếp...
 
Maintained by micral