Tầm nhìn toàn cầu của Malaysia

909 Views 0 Comment
Malaysia đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng trong phát triển kinh tế và hội nhập toàn cầu, nhờ có tầm nhìn xa và sớm nhận ra tầm quan trọng của việc mở rộng việc gắn kết với cộng đồng quốc tế.

Nỗ lực để thay đổi

566 Views 0 Comment
Một trong những xu hướng chung đáng ghi nhận của giáo dục Việt Nam là tiến gần tới thực tiễn phổ quát trên thế giới. Bản thân giáo dục quốc tế là cực kỳ đa dạng, nhưng dù có nhiều khác biệt tùy theo bối cảnh chính trị và văn …