Hội đồng Trường theo quan điểm doanh nghiệp

426 Views 0 Comment
HĐT/HĐQT trong bối cảnh hiện nay của Việt Nam sẽ có một viễn cảnh thực tế hơn khi chúng ta nhìn vấn đề này theo quan điểm doanh nghiệp. Nói cách khác, vai trò thành viên HĐT/HĐQT cần được chuyên nghiệp hóa. Họ phải đáp ứng những đòi hỏi rất …

Tương lai của Hoa Sen?

133 Views 1 Comment
Hoa Sen có tiềm năng trở thành một trường ĐH “tinh hoa”, nếu họ tập trung cho những đặc điểm cốt lõi của mình, có năng lực lãnh đạo phù hợp, và nhất là có một cơ chế hữu hiệu để thu hút người tài, duy trì sự đoàn kết …

Quản trị ĐH- Kinh nghiệm Hoa Kỳ

193 Views 0 Comment
Lãnh đạo giỏi là tạo ra một hệ thống quản trị tốt. Điều này đặc biệt đúng đối với GD ĐH, nơi nguồn vốn quan trọng nhất chính là con người, và sản phẩm quan trọng nhất là tri thức. Một hệ thống quản trị tốt sẽ khơi dậy và …

Tự chủ đại học: Miếng bánh khó nuốt

368 Views 0 Comment
Để thúc đẩy tiến trình này, cần có nhiều nghiên cứu hơn về cơ chế hội đồng trường. Cần tháo gỡ cơ chế trách nhiệm giải trình để có thể đẩy mạnh tự chủ ở các trường ĐH, một điểm có thể coi là nút thắt của GDĐH Việt Nam …

Được và mất qua một kỳ thi

204 Views 0 Comment
Có lẽ bài học cần thiết nhất là, mọi đổi mới có tác động đến cả triệu người như vậy cần được nghiên cứu kỹ lưỡng và tham vấn chuyên gia rộng rãi, thậm chí cần thử nghiệm hoặc tổ chức phản biện trước khi thực hiện.