Giáo dục Đại học tư ở Đông Á

612 Views 0 Comment
Trong khi ghi nhận và trân trọng những đặc điểm đã làm nên sự ưu tú của các trường ĐH phương Tây, chúng ta thường ít lưu ý đầy đủ đến những đặc điểm của khu vực, của quốc gia và văn hóa, là điều có tác dụng rất lớn

Tương lai của giáo dục đại học

720 Views 0 Comment
Các trường ĐH sẽ không còn lý do để tồn tại nếu họ vẫn tiếp tục hoạt động theo lối truyền thống mà không tính đến một hiện thực là thế hệ i ngày nay thành thạo công nghệ hơn, tiếp thụ một nguồn thông tin lớn hơn cha anh …

Sinh viên và Hội đồng Trường

437 Views 0 Comment
Ở Hoa Kỳ, sự có mặt của sinh viên trong HĐT chẳng những là một thực tế phổ biến, mà thậm chí họ còn là thành viên đương nhiên của HĐT, do Hội đồng Giảng viên bầu chọn. Có trường, cựu sinh viên chiếm một nửa tổng số thành viên …