Giáo dục một năm nhìn lại (2014)

50 Views 0 Comment
2014 là một năm đầy sự kiện đối với GDĐH Việt Nam: cải cách tuyển sinh, ban hành Điều lệ trường ĐH, thành lập Hiệp hội các trường ĐH và CĐ Việt Nam, chuẩn bị tái cấu trúc hệ thống GDĐH thông qua phân tầng, mở rộng quyền tự chủ …

Giáo dục một năm nhìn lại (2013)

39 Views 0 Comment
Nhà trường không cho phép chúng ta nói khác, nghĩ khác, và làm khác; xã hội không khuyến khích chúng ta tìm kiếm những câu trả lời khác cho một vấn đề. Trong gia đình có cha mẹ quyết định thay, ở trường học thầy cô giáo quyết định thay, …