Chậm một nhịp. lùi càng xa

350 Views 0 Comment
Trường ĐH nếu chỉ là nơi cung cấp kiến thức thì nó không còn lý do để tồn tại, vì một cái máy tính nối mạng có thể chứa đựng kiến thức ngàn lần nhiều hơn bất cứ ông thầy nào. Nhưng những hoạt động mà nhà trường tạo …

Kinh nghiệm xây dựng trường ĐH đẳng cấp quốc tế của Trung Quốc, Ấn Độ và bài học cho Việt Nam

361 Views 0 Comment
Nhiều học giả quốc tế khi nghiên cứu thực trạng giáo dục đại học Việt Nam đã thống nhất nhận định Việt Nam không thiếu người tài, cả trong và ngoài nước. Nguồn lực tài chính cũng đã sẵn sàng. Thêm vào đó, dân tộc Việt Nam có một truyền …

Đào tạo giáo viên ở Đông Á

823 Views 0 Comment
Các nhà giáo dục Đông Á có thể tận dụng những kinh nghiệm của phương Tây trong việc giải quyết những vấn đề đang đặt ra cho Đông Á. Nhưng để có một giải pháp triệt để và căn cơ, các nhà khoa học Đông Á cần tự mình xây …