Khoảng cách mới về giới tính

138 Views 0 Comment
Một thế giới mới đang mở ra cho nữ giới, nhưng trừ khi có những nỗ lực tương xứng để giúp nam giới tìm được sự thăng bằng, kết quả có thể là một thế giới cô đơn cho phụ nữ. Rốt cuộc, cần phải có đủ hai giới để …

The Road to Privatisation

148 Views 0 Comment
Behind the privatisation question is the issue of whether we can consider universities as enterprises and what the balance is between ‘public good’ and ‘private interest’, or between the ‘social benefit’ and the ‘individual benefit’ of higher education.

Collegiality in the Academic Environment

363 Views 0 Comment
Collegiality is a vital concept in academic culture in Western universities, but it has not been examined sufficiently in Vietnam. On the pathway of Vietnamese universities to achieving international norms, important roles are played not only by academic standards, but also by the relationships between colleagues in university governance and …

Tinh thần cộng sự

205 Views 0 Comment
Tinh thần cộng sự, tự do học thuật và sự liêm chính trong học thuật là những cột trụ trong văn hóa học thuật đã làm nên thành tựu của các trường đại học phương Tây trong những thế kỷ qua. Tuy có thể được định hình khác nhau …