Tài chính cho Giáo dục Đại học

328 Views 0 Comment
Giáo dục sau trung học cũng nên được nhìn trong bối cảnh rộng hơn chứ không chỉ là một khóa học trong cả đời người. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy mối tương quan bổ sung cho nhau giữa các bậc học: giáo dục sau trung học sẽ …

Chậm một nhịp. lùi càng xa

242 Views 0 Comment
Trường ĐH nếu chỉ là nơi cung cấp kiến thức thì nó không còn lý do để tồn tại, vì một cái máy tính nối mạng có thể chứa đựng kiến thức ngàn lần nhiều hơn bất cứ ông thầy nào. Nhưng những hoạt động mà nhà trường tạo …