Giáo dục một năm nhìn lại (2016)

1482 Views 0 Comment
Mọi bước đi đổi mới đều cần sự chuẩn bị chu đáo và đặc biệt là cần truyền thông tới tất cả các bên liên quan. Không chỉ giáo viên, mà cả phụ huynh cũng cần được cung cấp thông tin để hiểu rõ ý nghĩa của mỗi sáng kiến …

Managing quality and expansion

461 Views 0 Comment
Managing Quality and Expansion: Current policy, the Role of Private Institutions and International Participations Ly Pham (2014) Paper presented at the Symposium Expanding Tertiary Education Out and Up to Stimulate Economic and Social Development: An Emerging Research Agenda for Asia and the Pacific held by LH martin Institute (Australia) Langkawi, Malaysia …

Cải thiện chính sách giảng viên

775 Views 0 Comment
Những quy định chính sách hiện nay của nhà nước trong vấn đề giảng viên vẫn còn nghiêng về việc nhấn mạnh những đòi hỏi, yêu cầu đối với công việc nghề nghiệp này, mà thiếu quan tâm đầy đủ đến những thiết chế khích lệ và ghi nhận nỗ …