Lạm phát bằng cấp?

529 Views 0 Comment
Người ta lầm tưởng tấm bằng có thể mang lại cho mình giá trị mà nó được xem là đại diện. Rất tiếc, cái giá trị đại diện ấy đã bị phá hủy khá nhiều.

Vietnam 2015: Responses to Education Reforms

918 Views 0 Comment
We do not forget that the force-feeding educational system has a long tradition and it is difficult to replace it in just a few days or weeks or months or even perhaps years. Therefore we certainly need many more years, many more people participating in the efforts to reach our …

Chậm một nhịp. lùi càng xa

350 Views 0 Comment
Trường ĐH nếu chỉ là nơi cung cấp kiến thức thì nó không còn lý do để tồn tại, vì một cái máy tính nối mạng có thể chứa đựng kiến thức ngàn lần nhiều hơn bất cứ ông thầy nào. Nhưng những hoạt động mà nhà trường tạo …