Làm gì với thị trường bằng cấp dỏm?

250 Views 1 Comment
Bằng giả/bằng dỏm phát sinh do nhu cầu sính bằng cấp của nhiều người và là hệ quả của một hệ thống đánh giá con người qua bằng cấp. Tấm bằng lẽ ra là chứng nhận của một quá trình học tập, rèn luyện, nay trở thành vật trang trí, …

Về chất lượng đầu vào của đại học

163 Views 1 Comment
Những người điểm thi thấp không nhất thiết là những người kém cỏi, dốt nát, bỏ đi. Những thí sinh có điểm thi quá thấp có thể là những người đã bị lạc hướng, bị cả một nền giáo dục cứng nhắc đè nén những thiên hướng cá nhân, bị …

Cải thiện hiệu quả sử dụng ngân sách?

385 Views 2 Comments
Hiện nay giai đoạn tăng trưởng nóng về số lượng đã qua. Bây giờ không phải là lúc các trường tập trung vào phát triển số lượng nữa mà cần đầu tư thực sự cho chất lượng. Cấp ngân sách dựa trên đầu ra sẽ giúp các trường tập trung …

Số phận mô hình trường học mới VNEN?

1638 Views 1 Comment
Nếu không có một nền tảng tư tưởng cho đổi mới, không có một chính sách đồng bộ, và không chuẩn bị được lực lượng giáo viên cho đổi mới, khi chúng ta bắt đầu những cách làm mới, những gì đang xảy ra với VNEN cũng rất có thể …